Przygotowanie

Przygotowanie do realizacji projektu podzielone było na 2 etapy:

I przygotowanie przed wyjazdem:

 • PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE (36 godzin): 10 godzin języka angielskiego zawodowego i 26 godzin języka hiszpańskiego, przeprowadzone przez nauczycieli języka angielskiego i hiszpańskiego według harmonogramu.
  Przygotowanie obejmowało: – doskonalenie języka angielskiego zawodowego, – fachowe słownictwo zawodowe i przepisy BHP, – poznanie podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim używanych w życiu codziennym: zakupy, transport, lotnisko, zwroty grzecznościowe, zainteresowania, prezentacja własnej osoby.
 • PRZYGOTOWANIE KULTUROWE: 6 godzin (3×2 godziny) przeprowadził nauczyciel języka angielskiego przy współpracy z koordynatorem projektu na miesiąc przed wyjazdem:
  – poszerzenie wiedzy o kraju partnera zagranicznego (Hiszpania): historia, kultura, tradycje,
  – przygotowanie do prezentacji i popularyzacji kultury i historii Polski, regionu Mazowsza,
  – pozyskanie materiałów promujących Polskę w języku angielskim i hiszpańskim.
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (4 godziny): przeprowadził pedagog szkolny na 2 tygodnie przed wyjazdem Przygotowanie obejmowało: – poszanowanie zasad tolerancji wobec innych ras, kultur i narodów w środowisku wielokulturowym i wielonarodowym, – zachowanie patriotycznej i odpowiedzialnej postawy za granicą, gdzie uczniowie będą dawali świadectwo o Polsce, – regulamin praktyk, zasady przestrzegania dyscypliny i odpowiedzialność.

II przygotowanie w 1-szym tygodniu pobytu w Las Palmas:

W pierwszym tygodniu stażu w godzinach wieczornych (po pracy) odbył się kurs języka hiszpańskiego, połączony z elementami kultury, który poprowadził nauczyciel z partnerskiej szkoły w Las Palmas we współpracy z koordynatorem panią Elisabeth Clares. Kurs ten miał na celu ułatwienie uczniom aklimatyzacji w nowym, obcojęzycznym środowisku. Podczas kursu uczniowie zapoznali się ze słownictwem zawodowym, które jest niezbędne w czasie pracy w firmach podczas pobyty w Las Palmas. Podczas pobytu uczniowie utrzymywali stały kontakt z lektorem i mogli liczyć na wsparcie w czasie trwania stażu.